Giới Thiệu về nhân vật Hideyoshi Nagachika

Hideyoshi Nagachika:

Hideyoshi Nagachika, còn được gọi là Hide, là một con người bình thường và là bạn thân nhất của Ken Kaneki.

Anh ấy theo học Đại học Kamii khi là sinh viên năm nhất và sau đó là sinh viên năm thứ hai. Trong thời gian ở đó, anh ấy đang theo học Ngoại ngữ – chuyên ngành tiếng Anh – tại Khoa Quốc tế học.

Tại một thời điểm nhất định, anh bắt đầu làm việc bán thời gian tại CCG, và nhanh chóng trở thành trợ lý điều tra giúp đỡ cả Koutarou Amon và Akira Mado.

Anh ta biến mất trong Chiến dịch đàn áp cú, và sau đó tái xuất hiện dưới danh tính của Bù nhìn, Sukeakurō). Với việc cải trang thành một Ghoul bị đánh giá thấp, anh ta nán lại bên ngoài rìa của một số chiến dịch lớn và can thiệp mà không tiết lộ bản chất hoặc mục tiêu thực sự của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *